05.01.2023

HANEN PROGRAM: ZA GOVOR JE POTREBNO DVOJE (IT TAKES TWO TO TALK)

 

 

Za govor je potrebno dvoje ( It Takes Two to Talk® — The Hanen Program®) je program rane jezične intervencije usmjeren na obitelj. Namijenjen je roditeljima male djece od otprilike 18 mjeseci do 5 godina koja kasne u vještinama jezičnog razumijevanja i izražavanja (Weitzman, Girolametto & Drake, 2017). Program osnažuje roditelje da postanu primarni poticatelji djetetovog govora te se na taj način osiguravaju optimalni uvjeti za razvoj djetetove komunikacije u svakodnevnim situacijama. 

 

Kako se provodi program?

 • Program provide isključivo certificirani logopedi koji su završili edukaciju pri Hanen centru te koji su redoviti članovi Hanen centra.
 • Provodi se kroz grupne susrete. U svakom ciklusu uključeno je 6-8 obitelji.
 • Sastoji se od tri glavne sastavnice:
  • procjena i video snimanje interakcije dijete-roditelj prije uključenja u program
  • 8 grupnih radionica za roditelje, svaka u trajanju od 2.5h 
  • 3 individualna susreta roditelja, djeteta i logopeda tijekom kojih se provodi video snimanje interakcije djeteta i roditelja i daje povratna informacija o primjeni naučenih strategija

Koji su ciljevi programa?

 

Tri su glavna cilja: 

 

Edukacija roditelja

Roditelje uče osnovne koncepte o komunikacijii i jeziku, npr. razvoj komunikacije, razlika između vještina jezičnog razumijevanja i izražavanja, važnost djetetovog aktivnog sudjelovanja u komunikaciji. Zahvaljujući tim znanjima roditelji mogu bolje razumijeti razinu djetetove komunikacije i realnije odrediti ciljeve. Također, roditelji postaju osjetljiviji na djetetove pokušaje komunikacije.

 

Rana jezična intervencija

Roditelji uče primjeniti strategije jezičnog poticanja te poticanje postaje prirodan način interakcije s djetetom. Program je individualiziran za svako dijete te se tijekom programa ciljevi poticanja razvijaju i modificiraju, a logoped naglašava strategije koje su specifično vezane za komunikacijske ciljeve djeteta. Video snimanje interakcije roditelja i djeteta predstavlja važnu komponentu programa jer se direktno osvještavaju i modificiraju roditeljska ponašanja te pomaže roditelju da zapamti i primjenjuje naučene strategije u svakodnevnim aktivnostima s djetetom.

 

Socijalna podrška

Učeći u grupi s drugim roditeljima čija djeca imaju slične teškoće omogućava roditeljima da razmijenjuju iskustva i suosjećaju jedni s drugima što se pokazalo izuzetno važnom komponentom Hanen programa.

 

Na kojim znanstvenim principima se temelji program Za govor je potrebno dvoje?

 

Obitelj je u fokusu

Roditelji uče kako pomoći djetetu da uči i razvija se. Poznato je da će se dijete bolje razvijati što su roditelji više uključeni u poticanje.

 

Terapija je dio svakodnevnog života

Kada dijete nauči komunicirati u prirodnoj okolini u stvarnim životnim situacijama sa svojim skrbnicima više je motivirano za komunikaciju i bolje primjenjuje naučene vještine u novim situacijama.

 

Učenje komunikacije se odvija kroz interakciju dijete-roditelj

Djetetov jezični razvoj je bolje podržan ako je roditelj osjetljiv na djetetove pokušaje komunikacije i ako roditelj komunicira s djetetom na jednostavan način koji dijete razumije i omogućava mu učenje.

 

Biti odgovorljiv na djetetove komunikacijske pokušaje je ključno za poticanje djeteta

Hanen program podučava roditelje kako biti odgovorljiv, a to znači:

 1. brzo reagirati kad dijete nešto radi ili govori (unutar 1-2 sekunde)
 2. reagirati pozitivno – na način da roditelj pokazuje stvaran interes za ono što dijete radi ili govori
 3. držati se onoga o čemu dijete priča ili što radi, a ne pokušavati dijete zainteresirati za neku novu temu koja se roditelju čini važnija.

Istraživanja su pokazala da djeca čiji roditelji su odgovorljivi imaju bolje razumijevanje jezika u dobi od godine dana, naprednije jezično-govorne vještine u dobi od dvije i tri godine te bogatiji receptivni rječnik (bolje razumijevanje riječi) u dobi od 12 godina.

 

O provođenju programa u Feraliću više pročitajte na linku: 

https://www.feralic.hr/edukacija/14/hanen-program--za-govor-je-potrebno-dvoje/

 

LITERATURA i više informacija na linkovima:

http://www.hanen.org/Programs/For-Parents/It-Takes-Two-to-Talk.aspx

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Research/It-Takes-Two-to-Talk-Parent-Research.aspx