TALKTOOLS®

TalkTools® - Terapija oralnog pozicioniranja (Oral placement Therapy – OPT) je taktilna tehnika koja nadopunjuje klasični logopedski pristup. Uz pomoć različitih pomagala (puhaljke, slamke, pomagala za zagrizanje i žvakanje i sl.) pružamo taktilni podražaj koji olakšava postizanje ciljanih položaja i pokreta oralno-motoričkih struktura.

TERAPIJA ORALNOG POZICIONIRANJA SE KORISTI ZA POTICANJE:

  • senzoričke svjesnosti oralno-motoričkih struktura (lice, čeljust, usne, jezik, obrazi)
  • vještina oralnog pozicioniranja (disocijacija, gradacija i usmjerenost pokreta artikulatora)
  • stabilnosti i mišićne memorije oralno-motoričkih struktura.

Koristi se kod djece i odraslih osoba koje imaju ograničenu pokretljivost, spretnost, preciznost i izdržljivost oralno-motoričkih struktura što negativno utječe na vještine hranjenja i/ili govora.

TalkTools® terapija nam pomaže u radu s osobama sa sniženim mišićnim tonusom, genetskim sindromima (Down sindrom i dr.), cerebralnom paralizom, ozljedama glave/moždanim udarom, govornom apraksijom/dispraksijom, dizartrijom, pretjeranom/nekontroliranom salivacijom I sl. Također, TalkTools® terapiju primjenjujemo I kod osoba s pretjeranom ili nedovoljnom osjetljivošću na licu i/ili unutar usne šupljine što može dovesti do različitih teškoća hranjenja (odbijanje, izbirljivost, zadržavanje hrane u ustima I sl.).

Prikladna je za osobe različite dobi i različitih kognitivnih sposobnosti.