CJENIK USLUGA

 • Rana razvojna procjena (logoped, edukacijski rehabilitator, 120' + nalaz)

  180 EUR

 • Usluga rane intervencije (45' + pisane upute)

  40 EUR

 • Edukacijsko-rehabilitacijska procjena (90' + nalaz)

  100 EUR

 • Logopedska procjena rane dobi, do 4. godine (90' + nalaz)

  100 EUR

 • Logopedska procjena (60' + nalaz)

  80 EUR

 • Logopedska procjena (120' + nalaz)

  130 EUR

 • Kontrolna obrada (60')

  55 EUR

 • Izrada nalaza i mišljenja

  40 EUR

 • TalkTools® procjena (120' procjena + analiza snimki + program rada)

  250 EUR

 • TalkTools® procjena vještine hranjenja (60' procjena + analiza snimki + program rada)

  150 EUR

 • TalkTools® rana dijagnostika, do 12 mj. (90' procjena + analiza snimki + program rada)

  150 EUR

 • TalkTools® kontrola (60' + program rada)

  80 EUR

 • TalkTools® savjetovanje (60' + pisane upute)

  90 EUR

 • TalkTools® supervizija (60' + pisane upute)

  70 EUR

 • Talktools® terapija (60'+ pisane upute)

  40 EUR

 • Orofacijalna miofunkcionalna procjena (60' + program rada)

  100 EUR

 • Orofacijalna miofunkcionalna kontrola (60')

  60 EUR

 • Orofacijalna miofunkcionalna terapija (60' + pisane upute)

  40 EUR

 • Procjena oralno-motoričkih vještina kod beba (60' + pisane upute)

  80 EUR

 • Kontrola oralno-motoričkih vještina kod beba (60' + pisane upute)

  50 EUR

 • Poticanje oralno-motoričkih vještina kod beba (60' + pisane upute)

  40 EUR

 • Logopedska terapija (30')

  31 EUR

 • Logopedska terapija (45')

  36 EUR

 • Edukacijsko-rehabilitacijska terapija (45')

  36 EUR

 • Edukacijsko-rehabilitacijski rad u paru (45')

  po djetetu 30 EUR

 • Savjetodavni rad (60')

  55 EUR

 • Rezervacija termina 1

  20 EUR

 • Rezervacija termina 2

  36 EUR

Plaćanje je moguće izvršiti GOTOVINOM i KARTICAMA.
Logopedske usluge oslobođene su PDV-a prema članku 39. stavku 1 točki c Zakona o PDV-u.
Za ostale usluge cijene su iskazane s PDV-om.