Teškoće regulacije

Ako imate malo dijete koje otežano smirujete, ako imate teškoća s dojenjem ili jednostavno osjećate da trebate podršku u roditeljstvu obratite se našoj edukacijskoj rehabilitatorici, specijalistici rane intervencije Dijani Miočić. Podrška se može pružiti on-line, telefonski i, u slučaju potrebe, posjetom vašem domu.
Nazovite 095 912 43 95 za dogovor.

 

Za roditelje


Osnaživanje roditeljskih vještina i kompetencija je jedna od naših najvažnijih zadaća.

saznaj više

za stručnjake


Saznaj više

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalist rane intervencije
- Floortime terapeut

Saznaj više