Radionice za roditelje

Osnaživanje roditeljskih vještina i kompetencija je jedna od naših najvažnijih zadaća. Roditelji su djetetovi prvi učitelji koji ga najbolje poznaju. Okolnosti u kojima su se našli zbog djetetovih teškoća stavljaju pred njih nove roditeljske izazove i potrebu za podrškom kako šire obitelji tako i stručnjaka. Edukativne radionice za roditelje imaju za cilj stjecanje novih vještina, razmjenu iskustava i grupnu podršku.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više