POTICANJE VJEŠTINA HRANJENJA

Radionice počinjemo provoditi od jeseni 2022. godine.

Radionice o poticanju vještina hranjenja će se odvijati u malim skupinama roditelja u trajanju od 2 sata. Na radionicama ćemo razgovarati, učiti i razmijenjivati iskustva o ranom oralno-motoričkom razvoju i razvoju vještina hranjenja djece od rođenja do treće godine. Pričat ćemo o upotrebi duda i bočica, kada i kako uvoditi kašastu i krutu hranu, kako naučiti dijete da pije iz čaše i na slamku, kako ga pripremati za pranje i pregled zubića.