Radionice za odgojitelje

Kada su djeca s teškoćama uključena u predškolski sustav odgojitelji čine važnu kariku u stvaranju dodatnih prilika za učenje i napredovanje djece. Pri tome su im potrebne dodatne vještine u uključivanju djece s teškoćama u grupne aktivnosti i poticanju na interakciju.

Želeći doprinijeti radu odgojitelja često smo, tijekom svoje dugogodišnje prakse, organizirale i održavale radionice za odgojitelje. Teme koje obrađujemo su različite, a biraju ih sami odgojitelji. Održavamo ih jednom mjesečno u našem prostoru. Primjeri tema dosadašnjih radionica su: Komunikacija s obiteljima djece s razvojnim odstupanjem, Poticanje motoričkog razvoja djece s razvojnim odstupanjem, Kako poticati djecu s teškoćama komunikacije, Kako poticati igru djece s razvojnim kašnjenjem, Poticanje jezično govornog razvoja, Poticanje oralno motoričkih vještina, Pjesmice uz pokret, Toalet trening, Odgoj djeteta s razvojnim kašnjenjem, Uloga ekrana u razvoju djeteta, Poticanje emocionalno-socijalnog razvoja, Poticanje pažnje, Poticanje općeg razvoja djeteta, Spremnost za školu-poticanje predvještina čitanja i pisanja, Spremnost za školu-poticanje matematičkih predvještina, samostalnosti i grafomotorike.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više