EDUKACIJE ZA STRUČNJAKE

Feralić je mjesto podrške za stručnjake koji rade s djecom: logopede, edukacijske rehabilitatore, psihologe, učitelje, odgojitelje. Organiziramo edukacije domaćih i stranih stručnjaka, a u ponudi imamo niz edukacija koje vode stručnjaci iz Feralića.

Dugogodišnja suradnja s vrtićima u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji dovela je do kreiranja brojnih predavanja i radionica temeljem jasno artikuliranih potreba odgojitelja.

KOMUNIKACIJA S OBITELJIMA DJECE S RAZVOJNIM ODSTUPANJEM

 • Stvaranje partnerskog odnosa s roditeljima
 • Kvalitetan razgovor (i kvalitetan sukob)
 • Kako prenijeti poruku koji nitko ne želi čuti?

SOCIJALNA INTERAKCIJA

 • Kako poticati socijalnu interakciju s jednim djetetom?
 • Kako poticati socijalnu interakciju s vršnjacima u skupini?
 • Mogu li vršnjaci biti pomagači djeci s teškoćama?

MOTORIČKI RAZVOJ DJECE S RAZVOJNIM ODSTUPANJEM

 • Rani motorički razvoj - miljokazi
 • Kako omogućiti djetetu pravilan razvoj motorike i senzorne integracije?
 • Kako kretanje pospješuje učenje?
 • Što s djecom koja su motorički nemirna?
 • Što s djecom koja su motorički neorganizirana?

POTICANJE RAZVOJA FINE MOTORIKE I GRAFOMOTORIKE

 • Kako poticati finu motoriku?
 • Kako poticati grafomotoriku?

POTICANJE SAMOSTALNOSTI

 • Analiza svakodnevnih zadataka
 • Pružanje podrške i smanjivanje podrške
 • Primjeri: pranje ruku, samostalno hranjenje, pijenje iz čaše, izuvanje i obuvanje, skidanje i oblačenje jakne, čekanje

KAKO POTICATI DJECU S TEŠKOĆAMA KOMUNIKACIJE (3 radionice)

 • Rani komunikacijski razvoj
 • Kako se komunikacija događa?
 • Kako prepoznati da dijete ima komunikacijske teškoće?
 • Što kad dijete ima komunikacijske teškoće?
 • Podešavanje okoline?
 • Slijeđenje djeteta
 • Govorno-motoričke igre
 • Stvaranje socijalnih i verbalnih rutina
 • Potpomognuti oblici komunikacije

POTICANJE JEZIČNO GOVORNOG RAZVOJA (2 radionice)

 • Rani jezično-govorni razvoj
 • Odstupanja u jezično-govornom razvoju
 • Kako razgovarati s djecom da bi se učinkovito poticalo razumijevanje?
 • Kako poticati jezični i govorni razvoj djece?
 • Kako djeca usvajaju strani jezik u školi stranih jezika (ili uz pomoć televizije), a kako usvajaju jezik kada je obitelj višejezična?
 • Što kada ne razumijemo djetetov govor ili dijete nepravilno izgovara glasove (kada reagirati i što učiniti)?
 • Što kada dijete ne može razumjeti priče, zapamtiti pjesmice i nove pojmove, izražavati se gramatički pravilnim rečenicama?

PJESMICE UZ POKRET

 • Kako pjesmicama poticati komunikaciju?
 • Kako pjesmicama poticati bolje jezično razumijevanje i govor?
 • Kako pjesmicama poticati motoriku, koordinaciju, svijest o vlastitom tijelu i prostoru?

VIZUALNA PODRŠKA

 • Zašto vizualna podrška pomaže djece s razvojnim teškoćama?
 • Kako izrađivati materijale?
 • Kako koristiti vizualnu podršku?
 • Vizualna podrška i komunikacija

POTICANJE VJEŠTINA HRANJENJA

 • Povezanost oralno-motoričkih vještina, vještina hranjenja i govora
 • Zašto je važno rano poticati pravilne vještine hranjenja?
 • Kako postupati s djecom koja su izbirljiva i odbijaju hranu?
 • Kako postupati s djecom koja piju na bocu?
 • Što s dudom varalicom?
 • Kako postupati s djecom koja jedu samo kašastu hranu?
 • Uloga četkice za zube nije samo čišćenje zuba

NEPOŽELJNA PONAŠANJA I ODGOJNI IZAZOVI DJETETA S RAZVOJNIM ODSTUPANJEM

 • Kako interpretirati, pratiti i smanjiti nepoželjna ponašanja?
 • Kako postavljati pravila djeci s razvojnim teškoćama?
 • Kako pomoći djetetu da razumije pravila?
 • Kako dozirati NE?
 • Mora li biti uvijek po mom i zato što ja tako kažem?
 • Kako učiti dijete fleksibilnosti?

ULOGA EKRANA U RAZVOJU DJETETA

 • Koliko dugo mala djeca mogu gledati televizor?
 • Potiče li Baby TV razvoj djeteta?
 • Što je s ostalom modernom tehnologijom?
 • Kako prekomjerna izloženost ekranima djeluje na razvoj djeteta?
 • Što umjesto ekrana?

POTICANJE EMOCIONALNO-SOCIJALNOG RAZVOJA

 • Kako pomoći djetetu da prepoznaje i razumije svoje emocije?
 • Kako pomoći djetetu da razumije emocije drugih?
 • Što su to socijalne priče i kako ih koristiti?

POTICANJE PAŽNJE

 • Pažnja kao preduvjet učenja i razvoja
 • Kako pomoći djetetu da usmjeri i produži svoju pažnju?
 • Kako omogućiti fluentno prebacivanje pažnje s aktivnosti na aktivnost?

POTICANJE OPĆEG RAZVOJA DJETETA

 • Kako se ophoditi s djecom s razvojnim odstupanjima?
 • Uloga dnevne rutine i rituala u vrtićkom životu
 • Uloga igre
 • Uloga pričanja priča
 • Uloga brojalica i pjesmica
 • Kako ohrabrivati uspješno rješavanje problema?
 • Što kada nam se čini da dijete odstupa u razvoju? Kako razgovarati s roditeljima?

POTICANJE REGULACIJE PONAŠANJA

 • Što je regulacija ponašanja
 • Poticanje regulacije ponašanja djece u dobi 0-3 godine
 • Poticanje samoregulacije u dobi 3-7 godina

SPREMNOST ZA ŠKOLU 1

 • Predvještine čitanja i pisanja kao preudvjet uspješnog svladavanja čitanja i pisanja
 • Kako poticati predvještine čitanja i pisanja

SPREMNOST ZA ŠKOLU 2

 • Kako poticati razvoj predmatematičkim vještina?
 • Kako poticati grafomotoričke vještine?
 • Kako poticati samostalnost djeteta?

POTICANJE PREDMATEMATIČKI VJEŠTINA KROZ UPORABU NUMICONA

 • Upotreba Numicona u razvoju predmatematičkim predvještina: razumijevanje količine do 10 i odnosa među količinom,povezivanje količine s brojevima.

POTICANJE MATEMATIČKI VJEŠTINA KROZ UPORABU NUMICONA

 • Upotreba Numicona u učenju zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja

Trajanje radionica: 90 minuta
Cijena: NA UPIT
Na sve radionice plaćaju se dodatno putni troškovi u iznosu od 2 kune po kilometru