TIMSKA RAZVOJNA PROCJENA

Provode je logoped i edukacijski rehabilitator s višegodišnjim i bogatim iskustvom u procjeni razvoja male djece i pružanju stručne podrške.

Procjena je usmjerena na uočavanje eventualnih rizika za moguće odstupanje od tipičnog razvoja kao i definiranje odstupanja.

Procjena se odvija u trajanju od 120 minuta i uključuje:

  • razgovor s roditeljima
  • procjenu adaptivnih vještina (razine samostalnosti kod hranjenja, oblačenja, obavljanja svakodnevne higijene, vještina samoregulacije)
  • procjenu igre i socio-emocionalnih vještina
  • procjenu komunikacijskih vještina, jezičnog razumijevanja i izražavanja te govora
  • skrining vještina hranjenja i oralno-motoričkih vještina
  • vještina grube i fine motorike

Koristimo standardizirane dijagnostičke testove:
Koralje – komunikacijske razvojne ljestvice, Peabody slikovni test rječnik (PPVT-III-HR), Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR).

Također, koristimo različite nestandardizirane ljestvice i liste za provjeru vještina:
Pragmatički profil komunikacijskih vještina, CSBS ljestvica, M-chat ljestvica za probir djece sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma, Pediatric Feeding Screening Packet, Liste za procjenu oralno-motoričkih vještina i dr.

Tijekom procjene primjenjujemo nestandardizirani test Bayley Scales of Infant and Toddler Development III namijenjen procjeni kognitivnih vještina, vještina grube i fine motorike, jezičnog razumijevanja i izražavanja, adaptivnih vještina te socio-emocionalnih vještina djece u dobi od rođenja do 42 mjeseca (3 i po godine).

Roditelji se nakon procjene dobivaju povratnu informaciju te im se savjetuju daljnji postupci i izdaje stručno mišljenje.