TalkTools i Feralić vas pozivaju na webinar

Prevencija orofacijalnih miofunkcionalnih poremećaja kod djece u dobi od 0-3 godina

Datum: 15.06.2020., 03:30 pm – 05:30 pm Eastern (vrijeme u Hrvatskoj 04.10., 21:30 – 23:30h)


Mjesto: Webinar
Jezik: Engleski
Predavač: Robyn Merkel-Walsh, MS, CCC-SLP, COM
Cijena edukacije: 680,00 knOpis edukacije:

Orofacijalni miofunkcionalni poremećaji privlače pažnju sve većeg broja stručnjaka od kada je ASHA pokrenula portal na kojem se govori o ovim poremećajima (ASHA OMD Practice Portal). Tijekom 2020. godine ASHA će zahtjevati da se na sveučilištima predaje o ovim poremećajima. Kako bi razumijeli što su to orofacijalni miofunkcionalni poremećaji (OMD) važno je poznavati miljokaze urednog oralno senzo-motornog razvoja i orofacijalnu složenost. Orofacijalna miofunkcionalna terapija (OMT) tradicionalno se primjenjuje kod klijenata starijih od 4 godine pa mnogi stručnjaci ostaju u nedoumici što učiniti kada primjete rane znakove i simptome orofacijalno miofunkcionalnih poremećaja.

Tijekom ove edukacije govorit će se kako ciljano usmjeren razvoj usta i rana intervencija oralno motoričkih poremećaja kod dojenčadi, beba i male djece mogu prevenirati orofacijalno miofunkcionalne poremećaje poput sisanja palca i otvorene posture usta. Informacije temeljene na iskustvu i vodič za primjenu tehnika će omogućiti stručnjacima da opisane strategije mogu odmah primjeniti. Ovaj webinar je koristan savjetnicima za dojenje, radnim terapeutima, fizioterapeutima, liječnicima, logopedima i specijalistima rane intervencije.Ciljevi edukacije:

Sudionici će moći:
1. uočiti najmanje tri znaka i simptoma oralne disfunkcije kod djece u dobi od 0-3 godina
2. navesti tri načina kako mogu pomoći djeci u dobi od 0-3 godine pratiti miljokaze urednog oralno motoričkog razvoja
3. navesti najmanje dva „alata“ za pravilan razvoj usta koja su odobrena od strane specijalista za oralno-motoričke poremećajeProgram edukacije (03:30 am- 05:30 pm Eastern, vrijeme u Hrvatskoj 21:30 – 23:30)

• 10 minuta: Pozdravna riječ
• 30 minuta: Što su orofacijalno miofunkcionalni poremećaji i zašto je dob od 0-3 godine kritična za pravilan razvoj usta?
• 30 minuta: Rani znakovi orofacijalno miofunkcionalnih poremećaja
• 10 minuta: Pauza
• 50 minuta: Prevencija orofacijalno miofunkcionalnih poremećaja primjenom oralno senzo-motoričkih postupaka
• 10 minuta: Pitanja i odgovoriAlati koje je preporučljivo imati tijekom edukacije:

• Bite blocks (link)
• Toothettes (link)
• The Liper Device (link)
• Throat Scope (link)
• Horn kit (link)
• Straw kit (link)
• Bubble kit (link)

NAPOMENA: Preporučene alate NIJE obavezno imati za praćenje webinara.Mogućnosti sudjelovanja

GLEDANJE PRIJENOSA UŽIVO (UKLJUČUJUĆI I GLEDANJE SNIMKE)

•KUPITE Vašu ulaznicu prijavom na edukaciju. Ispunite on-line obrazac za prijavu na našoj web stranici. Na mail će te dobiti podatke za uplatu kotizacije.
• REGISTRACIJA – 1 dan prije edukacije dobit će te e-mail s detaljima za registraciju.
• GLEDAJTE webinar u predviđenom terminu.
• SNIMKA – 2 do 3 dana nakon webinara dobit će te link za gledanje snimke webinara koji je dostupan 30 dana od dana prikazivanja webinara te možete pogledati webinar koliko god puta želite.
• PREDAJTE dokumentaciju o edukaciji (koju će te primiti u e-mailu nakon edukacije) – ukoliko ste član ASHA-e.GLEDANJE SNIMKE – Za gledanje snimke moguće se prijaviti unutar 30 DANA od datuma održavanja webinara

• KUPITE Vašu ulaznicu ispunjavanjem on-line obrasca. Na mail će te dobiti podatke za uplatu kotizacije.
• PRISTUPITE SNIMCI – nakon uplate kotizacije na mail će te dobiti link za pristup snimci.
• POGLEDAJTE snimku webinara. Snimka je dostupna još 30 dana od prikazivanja webinara uživo. Snimku možete pogledati koliko god puta želite.
• PREDAJTE dokumentaciju o edukaciji (koju će te dobiti u e-mailu s podatcima o pristupu snimci) ukoliko ste član ASHA-e.KUPOVINU ulaznica ostvarujete na način da ispunite prijavnicu. Nakon prijave će te dobit podatke za uplatu kotizacije na račun Feralića. Dan prije početka webinara će te dobiti podatke za pristup webinaru. Ukoliko se na webinar prijavljujete nakon što je prošao datum održavanja webinara nakon uplate kotizacije dobit će te podatke za pristup snimci (30 dana od datuma održavanja webinara).

O predavačici


Robyn Merkel – Walsh, MA, CCC-SLP
Robyn Merkel-Walsh se već više od 25 godina bavi terapijom oralno-motoričkog pozicioniranja, miofunkcionalnim poremećajima i teškoćama hranjenja. Zaposlena je u Ridgefeild Bord of Education, vodi privatnu praksu u Ridgefieldu u New Yorku, predsjedavajuća je članica Oralno motoričkog instituta i član je TalkTools grupe za podučavanje. Održava predavanja i radionice o orofacijalnim i miofacijalnim poremećajima, autizmu, teškoćama hranjenja, vezanim oralnim tkivima. Specijalizirala se u području oralno-motoričkog pozicioniranja, teškoćama hranjenja, apraksiji, ABA terapiji, autizmu, kranio-facijalnim anomalijama, Beckman tehnici i PROMPT terapiji te je trenutno u edukaciji za IAOM certifikat