TalkTools i Feralić vas pozivaju na webinar

Što logopedi žele da roditelji znaju o dudama, bočicama i kašastoj hrani?

Datum: 30.03.2022., 19:00 – 20:00h / SNIMKA DOSTUPNA DO 30.04.2022.


Mjesto: Webinar
Jezik: Hrvatski
Predavač: mr.sc.Tamara Ciciliani, prof.- logoped, OPT (Level 4)
Cijena edukacije: EDUKACIJA JE BESPLATNA!Opis edukacije:

Ovaj webinar namijenjen je roditeljima koji žele saznati više o ranom razvoju vještina hranjenja i oralno-motoričkih vještina djece od rođenja do treće godine. U svom radu često se susrećemo s djecom čije oralno-motoričke vještine i vještine hranjenja nisu u skladu s njihovom kronološkom dobi što utječe i na razvoj govora. Zbog modernog načina života djeca često jedu gledajući televiziju i igrajući se na tabletima ili mobitelima što može dovesti do smanjenog interesa za hranu i komunikaciju. Također, mnoga djeca s razvojnim kašnjenjima i njihovi roditelji trebaju našu podršku u usvajanju i razvoju ovih vještina. U ovom webinaru govorit će se o miljokazima oralno-motoričkog razvoja i razvoja vještina hranjenja od rođenja do treće godine i podučit će se roditelje kako poticati ove vještine kroz svakodnevne aktivnosti. Roditelji će saznati kako preduga upotreba duda, bočica i kašaste hrane utječe na oralno-motorički razvoj i razvoj vještina hranjenja i što mogu učiniti vezano za to.Ishodi učenja:

Sudionici će moći:
1. Opisati razvoj vještina hranjenja i oralno-motoričkih vještina od rođenja do treće godine
2. Opisati neke tehnike za poticanje oralno-motoričkih vještina i pravilnih vještina hranjenja
3. Razumjeti kako izabrati pomagala, igračke za žvakanje i pribor za hranjenje kojima se potiče pravilan razvoj oralno-motoričkih vještina i vještina hranjenjaProgram:

• 5 minuta – Uvod
• 15 minuta – razvoj vještina hranjenja i oralno-motoričkih vještina
• 15 minuta – kada i kako poticati pravilne vještina hranjenja (jedenje žlicom, žvakanje, pijenje iz čaše i pijenje na slamku)
• 10 minuta – dude, bočice, kašasta hrana i ekrani
• 10 minuta – oralno-motorička pomagala, igračke za žvakanje i pribor za hranjenje
• 10 minuta – pitanja i odgovoriMogućnosti sudjelovanja:

GLEDANJE WEBINARA UŽIVO (UKLJUČUJUĆI I GLEDANJE SNIMKE)

• PRIJAVITE se na edukaciju ispunjavanjem on-line obrasca na dnu stranice.
• REGISTRACIJA – 1 dan prije edukacije dobit će te e-mail s detaljima za registraciju. Ukoliko niste primili mail provjerite spam poštu!
• GLEDAJTE webinar u predviđenom terminu.
• SNIMKA – 2 do 3 dana nakon webinara dobit će te link za gledanje snimke webinara koji je dostupan 30 dana od dana prikazivanja webinara te možete pogledati webinar koliko god puta želite. Ukoliko niste primili mail provjerite spam poštu!
• PREDAJTE dokumentaciju o edukaciji (koju će te primiti u e-mailu nakon edukacije) – ukoliko ste član ASHA-eGLEDANJE SNIMKE – Za gledanje snimke moguće se prijaviti unutar 30 DANA od datuma održavanja webinara

• PRISTUPITE SNIMCI – nakon prijave na mail će te dobiti link za pristup snimci.
• POGLEDAJTE snimku webinara. Snimka je dostupna još 30 dana od prikazivanja webinara uživo. Snimku možete pogledati koliko god puta želite.
• PREDAJTE dokumentaciju o edukaciji (koju će te dobiti u e-mailu s podatcima o pristupu snimci) ukoliko ste član ASHA-e.


SUDJELOVANJE na webinaru ostvarujete na način da ispunite prijavnicu na dnu stranica. Dan prije početka webinara će te dobiti podatke za pristup webinaru. Ukoliko želite pogledati snimku webinara nakon što je datum održavanja webinara prošao ispunite prijavnicu na dnu stranice te će te dobiti podatke za pristup snimci. Ova opcija je dostupna 30 dana od datuma održavanja webinara.O predavačici


Tamara Ciciliani
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer Logopedija (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska) Magisterij iz lingvistike (Purdue University, Sjedinjene Američke Države) OPT (Level 3), PROMPT (Intro), PECS (Level 1), Hanen Certicified SLP (ITTT)

Tamara Ciciliani je magistar znanosti - lingvistika (Sveučilištu Purdue, Sjedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). S radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dječji vrtić, osnovna škola, dom za djecu bez roditeljske skrbi, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) je počela primjenjivati prije 11 godina kada je počela raditi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organiziranost TalkTools tehnika su je potaknule da istražuje više o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizirala prvu TalkTools edukaciju u Hrvatskoj (Stupanj 1) i distribuciju TalkTools alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, njezina kolegica i ona su završile Stupanj 2 i 3 TalkTools edukacije i tako postale prvi TalkTools terapeuti na području Hrvatske. U listopadu 2021. godine Tamara planira steći kvalifikaciju TalkTools terapeuta 4. stupnja.

2016. godine Tamara i njezina kolegica osnivaju Feralić - centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmjeravaju na podršku obiteljima i djeci predškolske dobi. Tamara radi procjene i terapijsku podršku za djecu s teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primjenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) u svakodnevnom radu. Važan segment njezinog rada je podrška i edukacija roditelja te suradnja s drugim stručnjacima koji su uključeni u rad s djetetom.

Feralić redovito organizira edukacije, nudi TalkTools webinare i on-line predavanja te distribuira TalkTools alate.

prijavnica: