TalkTools procjena

Procjena vještina hranjenja i oralno-motoričkog pozicioniranja traje 2 sata, a uključuje procjenu, razgovor s roditeljima te obuku roditelja za provođenje vježbi. Svaka vježba se prilagođava ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima djeteta. Roditelji dobijaju pisani detaljan plan i program vježbi s detaljnim opisom svake vježbe. Na svakoj kontroli u program se unose potrebne promjene te se dopunjuje novim vježbama.Za procjenu vještina hranjenja potrebno je donijeti pribor za jelo kojim se dijete služi (npr. bocu, čašu, slamke, žlicu, vilicu i sl.) kao i hranu koju jede. Od hrane je preporučljivo donijeti:
- krutu hrskavu hranu (npr. slane štapiće, keksiće, kroki, ili sl.)
- krutu mekanu hranu (npr. sir, komadiće jabuke, kruške, ili sl.)
- kašastu hranu (npr. puding, razne kašice, ili sl.)
- tekućinu koju dijete inače pije

Prilikom procjene oralno - motoričkih vještina koriste se različita TalkTools pomagala. Procjenjuje se stabilnost i izdržljivost čeljusti te pokretljivost usana i jezika koristeći puhaljke, žvakalice, slamke i druge alate.TalkTools procjenu provodi certificirani Talktool terapeut trećeg stupnja.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više