Numicon

Ako vašem osnovnoškolcu još uvijek teško ide matematika u drugom razredu često se radi o teškoćama koje postoje u temeljnom baratanju količinom do 10.


Numicon je pomagalo osmišljeno na Oxfordu koje pomaže djeci na konkretan način ovladati apstraktnim pojmovima i nudi opipljivo iskustvo u razumijevanju osnova matematike. Prednost NUMICONA nad ostalim pomagalima je to što je određen broj/količina istovremeno i skup jedinica i cjelina za sebe. Kad kroz igru zapamtiš zelenu osmicu vrlo lako ćeš joj dodati svjetlo plavu dvojku i dobiti tamnoplavu desetku. Ako joj dodaš žutu trojku, vidjet ćeš da ona ima zubić koji viri iznad desetke pa ćeš lako uvidjeti da je rezultat 11.Imamo dugogodišnje iskustvo u radu s Numiconom i uz pomagalo nudimo po potrebi i stručnu podršku edukacijskog rehabilitatora.

Feralić u ponudi ima:
-Osnovnu kutiju s 80 Numicon oblika
-Numicon ploču
-Numicon čepove

Za roditelje


Osnaživanje roditeljskih vještina i kompetencija je jedna od naših najvažnijih zadaća.

saznaj više

za stručnjake


Saznaj više

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalist rane intervencije
- Floortime terapeut

Saznaj više