Patronažne posjete obiteljima

Patronažne posjete obiteljima su idealan oblik podrške obiteljima djece s razvojnim odstupanjima ili rizicima jer se u djetetovom prirodnom okruženju stvaraju prilike za učenje. Kako ih je organizacijski teško provoditi, patronažne posjete pružamo iznimno obiteljima novorođene djece i obiteljima u posebno teškim organizacijskim uvjetima. Prvi patronažni posjet obiteljima novorođene djece je besplatan.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više