Logopedska terapija

Rano poticanje komunikacijskih i jezično –govornih vještina

U Centru Feralić logopedski rad s djecom rane dobi usmjeren je jačanju komunikacijskih vještina te poticanju jezičnog razumijevanja i izražavanja kroz savjetovanje i osnaživanje roditelja za primjenu optimalnih načina poticanja. Rad se odvija kroz igru i praćenje djetetovih interesa i potreba uz stalno nazočnost i uključenost roditelja u sve oblike rada. U logopedskom radu poštujemo principe Marte Meo pristupa.Rad s djecom s teškoćama jezičnog razumijevanja i izražavanja, teškoćama artikulacije (izgovora glasova), teškoćama u razvoju predvještina čitanja i pisanja te teškoćama čitanja i pisanja

Rad s djecom starije dobi s teškoćama jezičnog razumijevanja i izražavanja, izgovora glasova ili teškoća čitanja i pisanje odvija se individualno, a nakon tretmana roditelji dobijaju povratnu informaciju i upute za rad kod kuće.Rad s djecom s teškoćama hranjenja i teškoćama oralno-motoričkog pozicioniranja – TalkTools terapija

Poseban segment logopedske terapije/savjetovanja odnosi se na poticanje predvještina hranjenja kod novorođenčadi i dojenčadi s razvojnim rizicima ili utvrđenim teškoćama te primjenu oralno-motoričkog poticanja kod djece starije dobi po principima TalkTools terapije.

TalkTools je taktilna tehnika koja nadopunjuje klasični logopedski pristup te daje klijentu taktilnu komponentu s ciljem poboljšanja svjesnosti mišića, njihovog položaja i snage te mišićne memorije što su sve preduvjeti razumljivog govora. U TalkTools terapiji se koriste različita pomagala (žvakalice, puhaljke, slamke i sl.) kojima se postižu potrebni položaji artikulacijskih organa te se na taj način daje taktilni podražaj.

Koristi se kod svih osoba (djece i odraslih) s ograničenom pokretljivosti, spretnosti, preciznosti i izdržljivosti oralnih struktura i muskulature koje negativno utječu na hranjenje i/ili govor. Koristi se kod osoba s Down sindromom, osoba s poremećajima iz spektra autizma, cerebralnom paralizom, ozljedama glave/ moždanim udarom, a/dispraksijom, dizartrijom, pretjeranom/nekontroliranom salivacijom. Također, TalkTools terapija se primjenjuje i kod osoba s poremećajem senzorike (osjeta) na licu i/ili unutar usne šupljine (npr. pretjerana ili nedovoljna osjetljivost unutar usne šupljine što može dovesti do odbijanja određenih vrsta hrane, zadržavanja hrane u ustima, pretjerane salivacije i sl).

Prikladna je za osobe različite dobe i različitih kognitivnih sposobnosti.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više