Logopedska procjena

Logopedska procjena traje 60 minuta.

Koristimo različite dijagnostičke testove (Koralje – komunikacijske razvojne ljestvice, Peabody slikovni test rječnik- III, Test razumijevanja gramatike, Reynell razvojne ljestvice govora, Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja, Dijagnostički komplet za ispitivanje sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja u djece), ljestvice i liste za provjeru vještina (Pragmatički profil komunikacijskih vještina, CSBS ljestvica, M-chat ljestvica za probir djece sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma i dr.).

    Ovisno o teškoćama djeteta procjenjuju se:

  • komunikacijske vještine
  • jezično razumijevanje (receptivni jezik)
  • jezično izražavanje (ekspresivni jezik)
  • izgovor glasova (artikulacija)
  • predvještine čitanja i pisanja
  • čitanje i pisanje
  • oralno-motoričke vještine i vještine hranjenja


Nakon procjene roditelji dobivaju povratnu informaciju o djetetovim komunikacijskim i jezično-govornim vještinama te pismeno stručno mišljenje logopeda.

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više