LOGOPEDSKA PROCJENA

Logopedska procjena traje 60-90 minuta.

Uključuje:

 • intervju s roditeljima
 • opservaciju djeteta
 • primjenu standardiziranih testova, ljestvica i lista za procjenu vještina
 • izdavanje nalaza i mišljenja.

Koristimo standardizirane dijagnostičke testove:
Koralje – komunikacijske razvojne ljestvice, Peabody slikovni test rječnik (PPVT-III-HR), Test razumijevanja gramatike (TROG-2:HR), Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR), Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja (PredČiP).

Također, koristimo različite nestandardizirane ljestvice i liste za provjeru vještina:
Dijagnostički komplet za ispitivanje sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja u djece, Pragmatički profil komunikacijskih vještina, CSBS ljestvica, M-chat ljestvica za probir djece sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma, Pediatric Feeding Screening Packet, Liste za procjenu oralno-motoričkih vještina te nestandardizirani test Scales of Infant and Toddler Development Bayley III.

Tijekom procjene primjenjujemo nestandardizirani test Bayley Scales of Infant and Toddler Development III namijenjen procjeni kognitivnih vještina, vještina grube i fine motorike, jezičnog razumijevanja i izražavanja, adaptivnih vještina te socio-emocionalnih vještina djece u dobi od rođenja do 42 mjeseca (3 i po godine).

Ovisno o teškoćama djeteta procjenjuju se:

 • komunikacijske vještine
 • jezično razumjevanje (receptivni jezik)
 • jezično izražavanje (ekspresivni jezik)
 • izgovor glasova (artikulacija)
 • predvještine čitanja i pisanja
 • čitanje i pisanje
 • oralno-motoričke vještine i vještine hranjenja

Logopedska procjena je važna za daljnje planiranje podrške i poticanja.