Jezično-govorne radionice

Radionice su namijenjene djeci u dobi od 4-6 godina koja trebaju dodatni poticaj u razvoju jezično-govornih vještina. Rad se odvija u grupi od najviše 4 djece u trajanju od 45 minuta. Radionice vodi logoped. Ciljanim igrama i sadržajima potiče se dječje jezično razumijevanje i izražavanje, bogati rječnik i grade znanja o svijetu oko sebe.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više