Edukacijsko-rehabilitacijska terapija

Provodi je edukacijski rehabilitator (starog naziva defektolog) a odnosi se na izradu i provođenje osobnog i obiteljskog plana podrške. Obuhvaća stručnu pomoć roditeljima u poticanju svakodnevnog funkcioniranja djeteta: poticanje perceptivno-motoričkog razvoja, vještina brige o sebi, regulacije ponašanja, pažnje, igre, vještina fine motorike, motoričkog planiranja, komunikacijskih vještina i vještina socijalizacije sve u cilju ublažavanja i prevencije daljnjih razvojnih teškoća. Sadrži savjetovanje i edukaciju roditelja i njihovo aktivno uključivanje u provođenje plana podrške.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više