EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA PROCJENA

Edukacijsko rehabilitacijska procjena traje 90 minuta.

Ovisno o dobi djeteta koristimo Bayley Scales of Infant and Toddler Development III, Pragmatički profil komunikacijskih vještina, M-chat ljestvicu za probir autizma djece dobi 16-30 mjeseci, Vinelandsku skalu socijalne zrelosti, Interne ljestvice praćenja razvoja

Uključuje:

 • intervju s roditeljima
 • opservaciju djeteta
 • primjenu testova, ljestvica i lista za procjenu vještina
 • izdavanje nalaza i mišljenja

Ovisno o teškoćama djeteta procjenjuju se:

 • komunikacijske vještine
 • kognitivne vještine
 • adaptivne vještine (vještine samozbrinjavanja i svakodnevnog funkcioniranja)
 • igra
 • pažnja
 • samoregulacija
 • socio emocionalne vještine
 • vještine grube i fine motorike i grafomotorike
 • usvojenost predakademskih matematičkih vještina

Procjena nam omogućuje daljnje planiranje podrške u partnerstvu s roditeljima.