Edukacijsko-rehabilitacijska procjena

Sadrži procjenu adaptivnih vještina, odnosno funkcioniranje djeteta u svakodnevnom životu, a koje podrazumijevanju vještine samozbrinjavanja, igre, socijalne vještine, samoregulaciju, pažnju, usvojenost pojmova, funkcionalno korištenje vještina grube i fine motorike. Koristimo Dollovu ljestvicu socijalnog razvoja, ljestvicu razvoja fine motorike, pragmatički profil komunikacijskih vještina, m-chat ljestvicu za probir autizma djece dobi 16-30 mjeseci.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više