TERAPIJA ORALNOG POZICIONIRANJA (OPT): PROCJENA I PLANIRANJE INDIVIDUALNOG TRETMANA - STUPANJ 1

 

 

Feralić d.o.o. vas poziva na TalkTools radionicu

 

Terapija oralnog pozicioniranja (OPT™):

Procjena i planiranje individualnog tretmana - stupanj 1 

 

Termini edukacije (prijavljujete se na jedan od ponuđenih termina): 

Termin 1: Zadar, 25.-26.03.2024.

Termin 2: Zadar, 04.-05.11.2024. - POPUNJENO

 

Radionica će se održati na HRVATSKOM jeziku. 

 

O RADIONICI 

Naučite kako provesti TalkTools® procjenu za klijente koji imaju senzoričke teškoće, teškoće hranjenja i/ili teškoće izgovora slijedeći hijerarhijske principe koje je osmislila Sara Rosenfeld Johnson, a koje ste naučili na radionici „ 3 - dijela tretmana Terapije oralnog pozicioniranja (OPT) “.

U ovoj radionici vodit ćemo vas, korak po korak, kroz proces procjene klijenata s teškoćama oralnog pozicioniranja različite dobi i teškoća. Sudionicima će biti prezentirane video snimke i tretman koji slijedi nakon procjene.

Sudionici će naučiti kako identificirati oralno-motoričke deficite koji utječu na produkciju glasova.

Također, govorit će se o planiranju individualnog terapijskog programa koji odgovara potrebama pojedinog klijenta. Tijekom drugog dana edukacije prezentirat će se procjena te će sudionici moći sudjelovati u promatranju oralno-motoričkih vještina klijenta, bilježiti zapažanja na formular za procjenu i isplanirati terapijski plan u skladu s rezultatima procjene.

Na kraju ove radionice imat će te napredne vještinama procjene i planiranja programa za klijente s teškoćama oralnog pozicioniranja. 

 

CILJEVI RADIONICE

 

 • Utvrđivanje teškoća oralnog pozicioniranja, senzoričkih teškoća, teškoća hranjenja i/ili teškoća izgovora kod klijenata različitih dobi i dijagnoza.
 • Procjena funkcije oralnog pozicioniranja čeljusti, usana i jezika.
 • Kreiranje terapijskog programa temeljenog na rezultatima procjene.
 • Primjena strategija oralnog pozicioniranja s hodončadi, predškolskom i školskom djecom kao dio jezično-govorne terapije.    

PREDAVAČICA 

 

  Tamara Ciciliani je magistar znanosti - lingvistike (Sveučilištu Purdue, Sjedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). S radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dječji vrtić, osnovna škola, dom za djecu bez roditeljske skrbi, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) je počela primjenjivati prije 11 godina kada je počela raditi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organiziranost TalkTools tehnika su je potaknule na istraživanje o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizirala prvu TalkTools edukaciju u Hrvatskoj (Stupanj 1) i distribuciju TalkTools alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, završava stupanj 2 i 3 TalkTools edukacije, a u listopadu 2021. polaže i i 4., završni stupanj TalkTools edukacije. Tamara 2022. godine završava edukaciju iz orofacijalne miologije (Kristie Gatto: The Orofacial Complecx Course) u trajanju od 35h te 2023.godine edukaciju Beckaman Oral Motor Assessment and Intervention.   

2016. godine Tamara i njezina kolegica osnivaju Feralić - centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmjeravaju na podršku obiteljima i djeci predškolske dobi. Tamara radi procjene i terapijsku podršku za djecu s teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primjenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) u svakodnevnom radu. Važan segment njezinog rada je podrška i edukacija roditelja te suradnja s drugim stručnjacima koji su uključeni u rad s djetetom.

Feralić redovito organizira edukacije, nudi TalkTools webinare i on-line predavanja te distribuira TalkTools alate.

 

KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA?

Radionica je namijenjena logopedima.

 

 

KADA?

Termin 1: Zadar, 25.-26.03.2024., 

Termin 2: Zadar, 04.-05.11.2024. - POPUNJENO

 

GDJE?

Ustanova za razvoj kompentencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Put Murvice 3a, 23 000 Zadar

 

KOTIZACIJA  

Broj sudionika na edukaciji je ograničen (30). 

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 400 eura, a uključuje pisane materijale, praktikum, hranu i piće tijekom pauza (4) te ručak (2). 

 

Praktikum uključuje: 

 • jaw grading bite blocks - original 
 • slamka A/B
 • tothetties
 • drvena špatula s okusom
 • rukavice  

 

VAŽNE NAPOMENE: 

 • Kako biste osigurali svoje mjesto potrebno je izvršiti prijavu  putem on-line obrasca u nastavku teksta. Nakon prijave u roku od 2 radna dana dobit će te potvrdu da ste prijavljeni na radionicu i ponudu za uplatu predujma. Predujam u iznosu od 50 eura je potrebno uplatiti u roku od 3 radna dana od primitka ponude kako biste osigurali svoje mjesto na radionici. Ostatak iznosa je potrebno uplatiti 45 dana prije radionice.
 • U slučaju odustajanja od sudjelovanja na radionici uplaćen iznos predujma se NE VRAĆA.
 • Ukoliko se prijavljujete na dvije ili tri radionice u 2024.godini odobravamo 10% popusta na ukupnu cijenu kotizacija.
 • Predujam za dvije kotizacije iznosi 100 eura, odnosno 150 eura za tri kotizacije.

 

PRIJAVE PUTEM LINKA: 

Prijave su zatvorene.

 

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Sudionici sami rezerviraju i plaćaju smještaj.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA

info@feralic.hr

 

PROGRAM RADIONICE

 

1.dan                     8.30 - 16.00h

(Pauze: 10:30h - 10:45h, 14:15h - 14:30h i ručak 12:00h - 13:00h)

 

 • Identificirajte vašu ciljanu populaciju
 • Disocijacija i gradacija
 • Hijerarhija oralnog pozicioniranja – ponavljanje
 • Aktivnosti oralnog pozicioniranja (čeljust, usne, jezik)
 • Prikaz slučaja 1: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozcioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata4

 

2. dan                  8.30 - 16.00h 

(Pauze: 10:30h - 10:45h, 14:15h - 14:30h i ručak 12:00h - 13:00h)

 

 • Prikaz slučaja 2: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozicioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata
 • Prikaz slučaja 3: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozicioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata