TERAPIJA ORALNOG POZICIONIRANJA (OPT): PROCJENA I PLANIRANJE INDIVIDUALNOG TRETMANA - STUPANJ 1

SVA MJESTA NA RADIONICI SU POPUNJENA! 

Feralić d.o.o. vas poziva na TalkTools radionicu

Terapija oralnog pozicioniranja (OPT™): Procjena i planiranje individualnog tretmana - stupanj 1 

petak, 01.12. i subota, 02.12.2023. 

 

Radionica će se održati na HRVATSKOM jeziku. 

 

O RADIONICI 

Naučite kako provesti TalkTools® procjenu za klijente koji imaju senzoričke teškoće, teškoće hranjenja i/ili teškoće izgovora slijedeći hijerarhijske principe koje je osmislila Sara Rosenfeld Johnson, a koje ste naučili na radionici „ 3 - dijela tretmana Terapije oralnog pozicioniranja (OPT) “.

U ovoj radionici vodit ćemo vas, korak po korak, kroz proces procjene klijenata s teškoćama oralnog pozicioniranja različite dobi i teškoća. Sudionicima će biti prezentirane video snimke i tretman koji slijedi nakon procjene.

Sudionici će naučiti kako identificirati oralno-motoričke deficite koji utječu na produkciju glasova.

Također, govorit će se o planiranju individualnog terapijskog programa koji odgovara potrebama pojedinog klijenta. Tijekom drugog dana edukacije prezentirat će se procjena te će sudionici moći sudjelovati u promatranju oralno-motoričkih vještina klijenta, bilježiti zapažanja na formular za procjenu i isplanirati terapijski plan u skladu s rezultatima procjene.

Na kraju ove radionice imat će te napredne vještinama procjene i planiranja programa za klijente s teškoćama oralnog pozicioniranja. 

 

CILJEVI RADIONICE

 

 • Utvrđivanje teškoća oralnog pozicioniranja, senzoričkih teškoća, teškoća hranjenja i/ili teškoća izgovora kod klijenata različitih dobi i dijagnoza.
 • Procjena funkcije oralnog pozicioniranja čeljusti, usana i jezika.
 • Kreiranje terapijskog programa temeljenog na rezultatima procjene.
 • Primjena strategija oralnog pozicioniranja s hodončadi, predškolskom i školskom djecom kao dio jezično-govorne terapije.    

PREDAVAČICA 

 

  Tamara Ciciliani je magistar znanosti - lingvistike (Sveučilištu Purdue, Sjedinjene Američke Države) i magistar struke – logoped (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). S radom je započela 2003. godine i radila u različitim ustanovama (dječji vrtić, osnovna škola, dom za djecu bez roditeljske skrbi, kabinet za ranu intervenciju). Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) je počela primjenjivati prije 11 godina kada je počela raditi u kabinetu koji je pružao uslugu rane intervencije. Logika i organiziranost TalkTools tehnika su je potaknule na istraživanje o ovoj terapiji pa je sa svojim kolegama organizirala prvu TalkTools edukaciju u Hrvatskoj (Stupanj 1) i distribuciju TalkTools alata za područje Hrvatske. Nekoliko godina kasnije, završava stupanj 2 i 3 TalkTools edukacije, a u listopadu 2021. polaže i i 4., završni stupanj TalkTools edukacije.

2016. godine Tamara i njezina kolegica osnivaju Feralić - centar za razvojnu podršku te se u svom radu usmjeravaju na podršku obiteljima i djeci predškolske dobi. Tamara radi procjene i terapijsku podršku za djecu s teškoćama hranjenja, oralno-motoričkim teškoćama te komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Primjenjuje Terapiju oralnog pozicioniranja (OPT) u svakodnevnom radu. Važan segment njezinog rada je podrška i edukacija roditelja te suradnja s drugim stručnjacima koji su uključeni u rad s djetetom.

Feralić redovito organizira edukacije, nudi TalkTools webinare i on-line predavanja te distribuira TalkTools alate.

 

KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA?

Radionica je namijenjena logopedima.

 

 

KADA I GDJE?

petak, 01.12. i subota, 02.12.2023.

Hotel Porto, Zadar

 

 

KOTIZACIJA  

Edukacija će se održati za malu skupinu sudionika (8-10). 

 

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 350 eura/ 2.637 kn, a uključuje pisane materijale, praktikum, hranu i piće tijekom pauza (4) te ručak (2). 

 

Praktikum uključuje: 

 • jaw grading bite blocks - original 
 • slamka A/B
 • tothetties
 • drvena špatula s okusom
 • rukavice  

 

 

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Sudionici sami rezerviraju i plaćaju smještaj.

 

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA

info@feralic.hr

 

PROGRAM RADIONICE

 

1.dan                     8.30 - 16.00h

 

(Pauze: 10:30h - 10:45h, 14:15h - 14:30h i ručak 12:00h - 13:00h)

 

 • Identificirajte vašu ciljanu populaciju
 • Disocijacija i gradacija
 • Hijerarhija oralnog pozicioniranja – ponavljanje
 • Aktivnosti oralnog pozicioniranja (čeljust, usne, jezik)
 • Prikaz slučaja 1: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozcioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata4

 

 

2. dan                  8.30 - 16.00h 

 

(Pauze: 10:30h - 10:45h, 14:15h - 14:30h i ručak 12:00h - 13:00h)

 

 • Prikaz slučaja 2: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozicioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata
 • Prikaz slučaja 3: procjena oralnog pozicioniranja, hranjenja i govora
 • Senzorička sastavnica
 • Sastavnica oralnog pozicioniranja
 • Sastavnica hranjenja
 • Sastavnica govora
 • Povezivanje svih sastavnica: pisanje nalaza/objašnjenje rezultata