DJEČJA GOVORNA APRAKSIJA: DIJAGNOZA I TRETMAN

 

Feralić d.o.o. vas poziva na TalkTools radionicu

Dječja govorna apraksija: dijagnoza i tretman

Childhood Apraxia of Speech (CAS): Diagnosis and Treatment Combo Pack

petak, 23.09. i subota, 24.09.2022.

 

Radionica se održava na ENGLESKOM jeziku!

 

O RADIONICI

Ova radionica sastoji se od dva dijela. Prvi dan će se govoriti o dijagnostici i razlikovanju govornih poremećaja, a drugi dan o terapijskim tehnikama.

 

1. dan

Dječja govorna apraksija - prvi dio: Kako početi? Diferencijalna dijagnoza i najbolja praksa u planiranju terapije

Renee Roy Hill govorit će o procjeni i terapijskim strategijama koje se preporučuju za klijente s dijagnozom govornih poremećaja. Tijekom prvog dana usmjerit ćemo se na diferencijalnu dijagnostiku kako bi se razlučili klijenti s dječjom govornom apraksijom (DGA) od onih s ostalim govornim poremećajima te ustanovili preporučeni terapijski pristupi u slučajevima kad je dječja govorna apraksija primarna dijagnoza. Ponekad klijenti s dijagnozom ili sumnjom na DGA u početku ne reagiraju na terapijske tehnike ili ne zadovoljavaju kriterije za primjenu tehnika koje su temeljene na govornom planiranju cijele riječi koristeći primarno auditivnu i vizualnu povratnu informaciju. Također, mogu imati i teškoće praćenja/sudjelovanja u terapiji onoliko vremena koliko je potrebno da bi te tehnike dale rezultate, teškoće glasovne imitacije ili možda nemaju dovoljno usvojenih konsonanata i vokala za daljnji rad.

Tijekom edukacije govorit će se kako pristupiti nekim od ovih složenih poteškoća kao preduvjet poticanju motoričkog govornog planiranja riječi i rečenica. Renee je osmislila taktilni pristup u radu s ovim klijentima te će govoriti o razlici između fonetskog pozicioniranja i ne-govornih oralno-motoričkih vježbi. Njezin pristup je sustavan i hijerarhijski organiziran, od jednostavnijeg ka složenijem te se koriste dodatni senzomotorički poticaji kako bi se pristupilo motoričkom sustavu. Sudionici će naučiti kako iz ovih aktivnosti koje Renee smatra preduvjetima u terapiji prijeći na aktivnosti koje se uobičajeno preporučaju u terapiji govorne apraksije. Govorit će se o klijentima s dijagnozom autizma, sindromom Down i svim poremećajima koji utječu na tonus i pred-verbalne vještine.    

 

Edukacija će:

 1. Definirati obilježja raznih govornih poremećaja.
 2. Usporediti obilježja svakog govornog poremećaja u svrhu diferencijalne dijagnoze.
 3. Omogućiti sudionicima razumijevanje činjenica koje je potrebno uzeti u obzir kada se ustanovi dvostruka dijagnoza.
 4. Razmotriti trenutno dostupne testove za procjenu koju pomažu u diferencijalnoj dijagnostici govornih poremećaja.
 5. Prikazati trenutnu literaturu i preporučene terapijske pristupe za DGA. Navedena literatura se neće posebno podučavati, ali će se dubinski analizirati kako bi se sudionicima omogućile bolje vještine donošenja odluke za svakog klijenta.
 6. Definirati fonetsko pozicioniranje i na koji način se razlikuje od ne-govornih oralno-motoričkih vježbi.
 7. Osigurati strategije za planiranje i provođenje multi-modalnog motoričkog govornog programa.

 

2. dan

Dječja govorna apraksija – drugi dio: Senzomotorni pristup radu s motoričkim govornim poremećajima i dvostrukim dijagnozama: Tehnika

Kroz povijest, kliničari su podučavani kako razvijati i poticati govor modelirajući (gledaj mene, radi što i ja). Većina terapijskih tehnika, bez obzira na dijagnozu koju klijent ima, oslanja se na ovu metodu i mnogi klijenti dobro napreduju. Ipak, postoji mnogo klijenata koji ne mogu ispraviti izgovor samo uz pomoć auditivnih i vizualnih znakova. Ti klijenti s „poremećajima oralnog pozicioniranja“, termin koji su osmislile Sara Rosenfeld-Johnson i Diane Bahr kako bi opisale klijente koji ne mogu ispraviti izgovoru koristeći samo auditivne i vizualne znakove, često ne napreduju kako bi mi željeli. Ovi klijenti mogu imati koristi od multi-senzornog pristupa koji sadrži taktilnu stimulaciju temeljenu na fonetskom pozicioniranju artikulatora i teoriji motoričkog učenja. Na predavanju će biti govora o tome kako i kada senzomotorni pristup može biti od koristi. Ova načela i tehnike mogu se primijeniti u radu s različitim klijentima koji imaju govorne poremećaje kao i s onima koji imaju dvostruke dijagnoze (npr. oralno-motorički poremećaj i apraksija, dizartrija i Down sindrom, autizam i apraksija). Sudionici će naučiti kako je stabilan motorički sustav ključ govornog razvoja i temeljna vještina potrebna za svaki glas. Govorit će se o motoričkom razvoju i njegovom utjecaju na procjenu i terapiju.

 

Edukacija će:

 • Prikazati motorički sustav kao preduvjet za urednu produkciju glasova
 • Prikazati terapiju oralnog pozicioniranja kao moderni produžetak teorije fonetskog pozicioniranja
 • Raspraviti o dvojnim dijagnozama
 • Dati pregled važnih komponenti u procjeni motorike govora kako bi uključili osjetilni i motorički sustav kada se daje dvojna dijagnoza kao npr. apraksija i dizartija/teškoća oralno-motoričkog pozicioniranja
 • Podučiti sustav „bottom up“ govorne produkcije
 • Podučiti poticanje vokalizacije na zahtjev
 • Prikazati korištenje alata ili taktilnog poticaja za olakšavanje motoričkog govornog planiranja
 • Podučiti sudionike terapijski pristup u kojem se koriste tehnike za poticanje motoričkog slijeda aktivnosti koristeći „bottom up“ pristup, npr. kada klijent nije u mogućnosti vokalizirati na zahtjev i ima usvojen ograničen broj fonema
 • Raspravljati kako se ovaj pristup koristi kao dodatak trenutnim terapijskim tehnikama

 

CILJEVI RADIONICE

                                  1. dan

 • Definirati govorne poremećaje i steći znanje o njihovim obilježijima.
 • Naučiti glavna obilježja dječje govorne apraksije.
 • Razumijeti kakvu procjenu motorike govora odabrati ovisno o vještinama klijenta.
 • Naučiti više o terapijskim tehnikama za dječju govornu apraksiju koje preporučuje ASHA – American Speech and Hearing Association, a koje su utemeljene na istraživanjima.
 • Naučiti kada fonetsko pozicioniranje / senzomotorni pristup može biti koristan i kako uključiti trenutne tehnike koje se preporučuju u terapiji dječji govorne apraksije.
 • Prikazati hijerarhiju rada prilikom podučavanja klijenta, od vokalizacije na zahtjev do verbalne komunikacije
 • Razumjeti kojim postupcima bi se trebalo baviti prije dijagnosticiranja dječji govorne apraksije ili rada na motoričkom planiranju govora.

                                  2. dan

 • Definirati ciljeve terapije motorički utemeljenog pristupa.
 • Razumjeti uloge mišićnog sustava za jasnoću govora. 
 • Naučiti kako su poremećaji oralnog pozicioniranja i terapija oralnog pozicioniranja povezani s jasnoćom govora.
 • Otkriti koje komponente procjene pomažu u prepoznavanju poremećaja oralnog pozicioniranja u govoru.
 • Usvojiti senzomotorne tehnike za podučavanje klijenta vokalizaciji na zahtjev. 
 • Primijeniti tehnike fonetskog pozicioniranja koristeći alate i poticaje kako bi se povećao broja usvojenih fonema i ciljano tretirale prisutne artikulacijske pogreške.
 • Smjernice za odlučivanje kada koristiti taktilne tehnike za poticanje fonetskog pozicioniranja i kako postepeno smanjivati njihovu upotrebu.

 

PREDAVAČICA

 

Renee Roy Hill pruža usluge procjene i planiranja rada za odrasle i djecu s teškoćama oralnog pozicioniranja, hranjenja i oralno-motoričkim teškoćama više od 17 godina. Vlasnica je privatne prakse Crossroads Therapy Clinic u New Braunfels, TX i članica TalkTools-ovog tima za predavanja. Renee predaje na kongresima ASHA-e i završila je brojne edukacije vezane uz govor, oralno-motoričke teškoće, hranjenje, apraksiju, teškoće senzorne integracije, Hanen edukacije, NDT edukaciju, TAMO terapiju i PROMPT. Osmislila je TalkTools Schedule Bord Kit, ko-autor je programa Ice Sticks i autor je Apraxia programa.  
Članak:
Merkel-Walsh, R., and R. Roy-Hill. "Using tactile techniques to improve speech clarity in children with childhood apraxia of speech." ASHA Annual Convention, Orlando, FL. 2014.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1545/7007/files/ASHA_Poster_2014_RRH_RMW.pdf?10942710198517845738

 

KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA?

Radionica je namijenjena logopedima.

 

KADA I GDJE?

petak, 23.09.2022. i subota, 24.09.2022.

Multimedijalna dvorana Sveučilišta u Zadru, Novi kampus, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i

 

KOTIZACIJA  

Broj sudionika na radionici je ograničen.

Kotizacija za sudjelovanje na radionici iznosi 2.900 kn / 384,90 eura, a uključuje pisane materijale, materijal za praktikum, hranu i piće tijekom pauza (4 pauze) i 2 ručka.

 

Praktikum uključuje:

 • Apraxia program (vrijednost 570kn)
 • mjehuriće
 • slamke za puhanje mjehurića
 • 1 toothies spužvicu
 • 1 špatulu
 • 1 jednokratne rukavice 

 

Radionica je popunjena. Možete se prijaviti za listu čekanja

te ćemo Vas obavijestiti ukoliko se oslobodi mjesto.

 

 

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Sudionici sami rezerviraju i plaćaju smještaj.

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA

prijave@feralic.hr

091 900 44 01 – Matea Jović, mag.logoped


PROGRAM RADIONICE

                                                                            petak, 23.09.2022.                        

8:30-12:00h

 • Uvod i pregled edukacije
 • Određivanje trenutnih definicija i karakteristika govornih poremećaja: poremećaj izgovora, fonološki poremećaj, dizartrija, dječja govorna apraksija, poremećaj oralnog pozicioniranja, oralno-motorički poremećaj
 • Pauza 15 minuta
 • Alati za procjenu za diferencijalnu dijagostiku
 • Trenutne terapije za dječju govornu apraksiju utemeljene na istraživanjima – za koga se preporučaju i što podučavaju?

12:00-13:00 pauza za ručak

 

13:00 – 16:00h

 • Kada raditi na fonemima, a kada na slogovima i riječima?
 • Terapija oralnog pozicioniranja vs. ne-govorne oralno-motoričke vježbe – u čemu je razlika?
 • Pauza 15 minuta
 • Terapija oralnog pozicioniranja – kada, tko, gdje? – upotreba alata za olakšavanje fonetskog namještanja
 • Primjeri slučajeva
 • Pitanja i odgovori

 

                                                                          subota, 24.09.2022.  

8:30h  – 12:00h         

 • Uvod i pregled predavanja
 • Određivanje terapijskih ciljeva za motoričke govorne poremećaje
 • Pauza 15 minuta
 • Pregled glavnih sastavnica prilikom procjene motorike govora s ciljem razvoja terapijskog plana
 • Terapijske mogućnosti i dvojna dijagnoza: a. Dječja govorna apraksija s oralno-                                                                                                                                                  motoričkim poremećajem/dizartrija
 • Govor kao sustav

12:00-13:00 pauza za ručak

 

13:00h-16:00h

 • Tehnike za podučavanje fonacije i vokalizacije na zahtjev
 • Korištenje alata za fonetsko oblikovanje
 • Terapija oralnog pozicioniranja: kada i zašto – dvostruke dijagnoze
 • Pauza 15 minuta
 • Terapija oralnog pozicioniranja – korštenje alata i manualnih znakova za poticanje motoričkog pokreta u govoru
 • Što s klijentima koji još ne imitiraju?
 • Pitanja i odgovori