TALKTOOLS® KALEIDOSCOPE FEEDING MODEL™

Feralić d.o.o. vas poziva na najnoviju TalkTools edukaciju o hranjenju i radionicu 2. stupnja TalkTools edukacije!

 

TalkTools® Kaleidoscope Feeding Model™

Zadar, 13. i 14.09.2024. - PRIJAVE NA EDUKACIJU SU ZATVORENE! 

 

Radionica će se održati na ENGLESKOM jeziku bez prevođenja!

Završen stupanj 1 TalkTools edukacije NIJE uvjet za sudjelovanje na ovoj radionici. 

 

O RADIONICI

Kada pogledate kroz kaleidoskop vidite sliku s puno oblika i boja. Ona u početku može biti mutna, ali okretanjem kaleidoskopa, oblici i boje se mijenjaju sve dok ne dobijete jasnu i potpunu sliku.

Slično, kada klijent dođe zbog teškoća hranjenja, slika može djelovati nejasna zbog različitih teškoća koje su prisutne, sve odjednom.

 

Neki od čimbenika kojih moramo biti svjesni kada procjenjujemo teškoće hranjenja pedijatrijske populacije su:

 • kako sjede
 • kako dišu – na usta ili kroz nos
 • kakva je njihova koordinacija
 • postoje li teškoće senzoričke regulacije
 • kakvo je njihovo motoričko planiranje
 • jesu li fokusirani ili raspršeni
 • mogu li pratiti naloge
 • kakve su njihove orofacijalne strukture – oblik glave, nepca, vezana oralna tkiva
 • kakva je obiteljska dinamika – kako izgleda obrok

 

Kada promatramo klijente kroz Talktools-ov Kaleidoskopski model možemo povezati sve ove čimbenike kako bi isplanirali jasan i potpun terapijski plan s multidisciplinarnim pristupom.

 

Sudionici edukacije će imati priliku vidjeti konkretne terapijske tehnike, prikaze slučajeva i strategije temeljene na dokazima i praksi te rješenja za prevladavanje teškoća koje se mogu pojaviti u razvoju vještina hranjenja u pedijatrijskoj populaciji:

 

 • kako i zašto je hranjenje temeljna vještina u mnogim aspektima života
 • dojenje/hranjenje bočicom – i važan prijelaz od dojenja/hranjenja bočicom prema hranjenju za stolom
 • identificiranje važnih anatomskih i strukturalnih karakteristika iz oromiofunkcionalne perspektive
 • uključivanje kulturoloških čimbenika u plan tretmana
 • svjesnost o obiteljskoj dinamici
 • zašto OPT/oralno motorička terapija može biti karika koja nedostaje u tretmanu
 • primjena tehnika Fokus i Reflektiranje – Što? Zašto? Kada? Kako? Tko? – za praktičnu i učinkovitu procjenu i tretman

 

NAPOMENA: Ova edukacija uključuje modul samostalnog učenja u trajanju od 2h koji se fokusira na sisteme i funkcije direktno povezane s hranjenjem, uključujući disanje/dišni put i posturu. Sudionici moraju završiti ovaj modul prije sudjelovanja na edukaciji.

 

Uključen je opsežan paket koji uključuje formulare i ček liste.

 

CILJEVI EDUKACIJE

 

Sudionici će moći:

 • definirati Kaleidoskopski model
 • navesti dvije strukture/sistema koji utječu na hranjenje
 • identificirati 3 problema dojenja ili hranjenja bočicom
 • odrediti 4 potencijalne zapreke u hranjenju
 • primijeniti strategije Fokusiranje i Reflektiranje u procjeni i tretmanu
 • razviti terapijski plan po principima Kaleidoskopskog modela

 

AUTORI RADIONICE

Vanessa Anderson-Smith, MA, CCC-SLP, COM

Monica Purdy, MA, CCC-SLP, COM

Rehab Zaytoun, M.D., BSc, MSc

 

PREDAVAČICE

Monica Purdy, MA, CCC-SLP, COM

Monica Purdy već više od 20 godina pomaže djeci s teškoćama u razvoju komunicirati. Monica je Talktools terapeut 6. stupnja, cetrificirani orofacijalni miolog (COM), završila je PROMPT i SOS edukacije. Koristi Američki znakovni jezik i u radu primjenjuje potpomognute oblike komunikacije. Vlasnica je centra Kids Abilities u Indianapolisu, IN. Monica je članica TalkToolsovog tima predavača i pozvani je predavač na brojnim konferencijama i seminarima u zemlji i internacionalno. Diplomirala je na sveučilištu Ball State University.

 

Rehab Zaytoun, M.D., BSc, MSc

Rehab Zaytoun je doktor medicine sa specijalizacijom iz fonijatrije. Diplomirala je na Sveučilištu Kairo, na Medicinskom fakultetu 2005. godine. Magisterij iz komunikacije, gutanja i poremećaja glasa je završila 2011. godine, a medicinski doktorat 2015. godine na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Kairu. Rehab trenutno predaje fonijatriju na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta Fayoum.

Članica je Hanen organizacije, Kanada. Certificirana je za provođenje programa It Takes Two To Talk, More Than Words i Talkability.

Talktools certifikat dobija 2016. godine te postaje prvi TalkTools terapeut 4. stupnja na Bliskom istoku. Također, završila je PECS edukaciju te naprednu PROMPT edukaciju 2014. i 2105. godine. Rehab je certificirana za provođenje Lee Silverman terapijskog pristupa za različite poremećaje glasa. Rehab je završila edukaciju Debre Beckman: Oral motor Assessment and Intervention course te SOS pristup. Certificirana je za NOMAS te je završila edukaciju Catherin Shaker za rad s nedonoščadi s teškoćama hranjenja u jedinicama intenzivnog liječenja. Završila je  Lindamood- Bell pristup za razvoj jezičnog procesiranja i pismenosti te je završila edukaciju Orton-Gillingham instituta za rad s djecom s disleksijom.

Posebno je interesira integracija refleksa i njihova povezanost sa senzoričkim procesiranjem i učenjem. Završila je stupanj 2 edukacije Rhythmic Movement i Brain Gym. 

Rehab je trenutno voditeljica Odsjeka za govor i jezik u Centru za učenje u Kairu. Vlasnica je privatne prakse CliniCare u Kairu gdje radi s djecom i odraslima s različitim teškoćama komunikacije i hranjenja. Savjetnica je za Govor, jezik, hranjenja i terapiju oralnog pozicioniranja pri ABLE UK Dubai. Redovito izlaže na lokalnim i internacionalnim konferencijama.

 

KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA?

Radionica je namijenjena logopedima, edukacijskim rehabilitatorima i radnim terapeutima.

Edukacija će biti bodovana od nadležnih komora. 

 

KADA I GDJE?

13. i 14.09.2024.

Multimedijalna dvorana Sveučilišta u Zadru, Novi kampus, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i

 

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 480 eura, a uključuje pisane materijale s predavanja, praktikum te hranu i piće tijekom pauza i dva ručka.

 

VAŽNE NAPOMENE: 

 

 • Kako biste osigurali svoje mjesto potrebno je izvršiti prijavu  putem on-line obrasca navedenog niže u tekstu. Nakon prijave u roku od 2 radna dana dobit će te potvrdu da ste prijavljeni na radionicu i podatke za uplatu predujma. Predujam u iznosu od 50 eura je potrebno uplatiti u roku od 3 radna dana od primitka podataka za uplatu kako biste osigurali svoje mjesto na radionici. Ostatak iznosa je potrebno uplatiti do 15.7.2024.
 • U slučaju odustajanja od sudjelovanja na radionici uplaćen iznos predujma se NE VRAĆA.
 • Ukoliko se prijavljujete na dvije ili tri radionice u 2024.godini odobravamo 10% popusta na ukupnu cijenu kotizacija.
 • Predujam za dvije kotizacije iznosi 100 eura, odnosno 150 eura za tri kotizacije.

 

SMJEŠTAJ

Sudionici sami organiziraju i plaćaju smještaj.

 

DODATNE INFORMACIJE

info@feralic.hr

 

PROGRAM

Modul za samostalno učenje (2h) - putem linka koji će sudionici primiti prije edukacije

 • 5 min - Kaleidoskopski model za hranjenje
 • 20 min – Disanje i dišni put
 • 15 min – procjena disanja
 • 20 min – tehnike i aktivnosti disanja
 • 25 min – postura
 • 15 min – procjena
 • 10 min – sjedenje
 • 10 min – završne misli

 

Program radionice

 

Dan 1

 

9.00 - 9.30                     Kaleidoskopski model hranjenja

9.30 - 10.30                 Strukture i sistemi: kako anatomija utječe na hranjenje?

10.30 - 10.45               Pauza

10.45 - 12.00               Strukture i sistemi: kako senzorička regulacija utječe na hranjenje?

12.00 - 13.00               Ručak

13.00 - 13.45               Miljokazi razvoja hranjenja

13.45 - 14.00               Pauza

14.00 - 14.30               Praktikum (praktično učenje)

14.30  - 15.30              Procjena

 

Dan 2

 

9:00 - 10:15                 Hranjenje dojenčadi: dojenje, hranjenje bočicom, narušeno hranjenje

10:15 - 10:30               Pauza

10.30 - 11:30               Dojenje/hranjenje bočicom i prijelaz prema stolu: tekućine, kašasta hrana, kruta

                                         hrana

11:30 - 12:00               Žvakanje i gutanje

12:00 - 13:00               Ručak

13:00 - 13:30               Narušeno/disfunkcionalno hranjenje

13:30 - 14:00               Prepreke u hranjenju

14:00 - 14:15               Pauza

14:15 - 15:00               Procjene u okviru Kaleidoskopskog modela

15:00 - 15:30               Praktikum (praktično učenje)