Cjenik usluga

 • Timska rana razvojna procjena (logoped, rehabilitator, 90’ + nalaz) .......... 800,00 kn
 • Timska rana razvojna kontrola (logoped, rehabilitator, 60’ + nalaz) .......... 550,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijska procjena (60’ + nalaz) .......... 400,00 kn
 • Logopedska procjena (60’ + nalaz) .......... 400,00 kn
 • Kontrolna obrada (60’ + nalaz) .......... 250,00 kn
 • TalkTools procjena (120’ + program rada) ........... 1000,00 kn
 • TalkTools procjena vještine hranjenja (60’ + pisane upute) ........... 500,00 kn
 • TalkTools rana dijagnostika do 12 mjeseci (90’+ pisane upute) ........... 750,00 kn
 • TalkTools kontrola (60’ + program rada) ........... 250,00 kn
 • TalkTools procjena izvan Zadra (120’ + program rada) ........... 1300,00 kn
 • TalkTools rana dijagnostika izvan Zadra (90’ + pisane upute) ........... 1000,00 kn
 • TalkTools kontrola izvan Zadra (60’ + program rada) ........... 320,00 kn
 • Logopedska terapija (30’) ........... 170,00 kn
 • Logopedska terapija (30’ 2x tjedno) ........... 150,00 kn
 • Logopedska terapija (45’) ........... 200,00 kn
 • Logopedska terapija (45’ 2x tjedno) ........... 180,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijska terapija (45’) ........... 200,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijska terapija (45’ 2x tjedno) ........... 180,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijski rad u paru (45’)........... po djetetu 120,00 kn
 • Analiza snimki (60’) ........... 250,00 kn
 • Stručna posjeta obitelji ........... 350,00 kn + 2kn/km
 • Savjetodavni rad (60’) ........... 250,00 kn
 • Suradnja s dječjim vrtićima (60’) ........... 350,00 kn + 2kn/km
Radionice:
 • Radionice za djecu ...........cijena na upit
 • Radionice za roditelje ...........cijena na upit
 • Radionice za odgojitelje ...........cijena na upit
 • Subjekt nije u sustavu PDVa po članku 90. stavak 2 Zakona o PDVu. PDV nije obračunat.