Cjenik usluga

 • Rana razvojna procjena (logoped, edukacijski rehabilitator, 120’ + nalaz) .......... 1000,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijska procjena (60’ + nalaz) .......... 500,00 kn
 • Logopedska procjena (60’ + nalaz) .......... 500,00 kn
 • Kontrolna obrada (60’) .......... 300,00 kn
 • Izrada nalaza i mišljenja .......... 200,00 kn
 • TalkTools procjena (120’ + program rada) ........... 1200,00 kn
 • TalkTools procjena vještine hranjenja (60’ + pisane upute) ........... 750,00 kn
 • TalkTools rana dijagnostika do 12 mjeseci (90’+ pisane upute) ........... 750,00 kn
 • TalkTools kontrola (60’ + program rada) ........... 300,00 kn
 • TalkTools supervizija (60’) ........... 350,00 kn
 • Logopedska terapija (30’) ........... 200,00 kn
 • Logopedska terapija (45’) ........... 230,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijska terapija (45’) ........... 230,00 kn
 • Edukacijsko-rehabilitacijski rad u paru (45’) ........... po djetetu 150,00 kn
 • ABA terapija ........... 280,00 kn
 • Izrada komunikacijske knjige (za djecu koja su u terapiji) ........... 250,00 kn
 • Savjetodavni rad (60’) ........... 300,00 kn
Radionice:
 • Radionice za djecu ........... cijena na upit
 • Radionice za roditelje........... cijena na upit
 • Radionice za odgojitelje ........... cijena na upit