Savjetovanje

Roditelji i drugi članovi obitelji su djetetu s teškoćama prvi i najvažniji učitelji. Da bi što bolje iskoristili obilje svakodnevnih prilika za učenje oni ponekad trebaju stručnu podršku. Feralić pruža uslugu savjetovanja za obitelji kojima je potrebna povremena savjetodavna pomoć stručnjaka.
Usluga savjetovanja je namijenjena i svim roditeljima koji nisu sigurni razvija li se njihovo dijete u skladu s očekivanim obzirom na dob i trebaju li cjelovitu logopedsku i edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više