Priprema za školu

U Feraliću nudimo program pripreme za školu kroz radionice u malim grupama od 5 djece. Radionice se provode dva puta tjedno po sat vremena, a vode ih edukacijski rehabilitator i logoped. Program sadrži rad na finoj motorici i grafomotorici kroz program Ples pisanja te zabavne igre kojima se potiču predmatematičke vještina i predvještina čitanja i pisanja. Kroz priče, pjesmu i razgovor djeca obogaćuju rječnik i jačaju svoje jezično-govorne kompetencije.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više