Kontrolna obrada

Obavlja se na zahtjev roditelja u svrhu suradnje s predškolskim ustanovama, stručnjacima koji prate dijete te u svrhu ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi. Traje 60 minuta te obuhvaća provođenje potrebnih testova i ljestvica. Nakon kontrolne obrade roditelji dobivaju stručno mišljenje.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više