Iskustvene radionice 1-3

Mala djeca već u dobi od deset mjeseci počinju namjerno i planirano utjecati na svoju socijalnu okolinu. U radu u grupi u kojoj je uloga roditelja da minimalno pomaže djetetu u sudjelovanju u grupnih aktivnostima dijete ima priliku učiti imitaciju, napredovati u vještinama socijalne interakcije i komunikacije i igre. Radionice su usmjerene na stjecanje vještina, a provode se kroz obilje pokreta, glazbe, igre. Provode se u skupini od 3 do 6 djece.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više