Analiza snimki

Svakodnevno ophođenje s djetetom zbroj je prirodnih prilika za djetetov napredak. Analiza snimki svakodnevnih situacija prilika je da roditelji steknu uvid u dodatne mogućnosti povoljnog utjecanja na učenje njihovog djeteta. U našem dugogodišnjem radu ova metoda se pokazala kao jedna od najučinkovitijih. Za potrebe analize snimke roditelji se kratko snimaju u igri i svakodnevnim situacijama, a zatim zajednički analiziramo snimke s ciljem isticanja dobrih i poticajnih postupaka kako bi se oni primjenjivali češće i doveli do trajnijih promjena.

Centar za podršku djeci s razvojnim odstupanjima


Centar je specijaliziran za pružanje usluga djeci rane dobi i njihovim obiteljima

Naš tim


mr.sc. Tamara Ciciliani

- Magistar lingvistike (Purdue University, SAD)
- Logoped
- Talk Tools terapeut
- Marte Meo praktičar

Saznaj više

Dijana Miočić

- Licencirani defektolog/edukacijski rehabilitator
- Specijalizant rane intervencije
- Marte Meo praktičar

Saznaj više